Vision

 

Formålet med foreningen er i kraft af folkeoplysningsloven at arbejde for en styrkelse af og forståelse for kunsten i Sønderborg Kommune, blandt unge og voksne.

 Vejen til målet:

Dette skal søges opnået gennem udstillinger, og gennemgang af udstillede kunstgenstande for skoler, foreninger eller andre interesserede grupper af borgerne.

Det vil også være et formål at skaffe egnede udstillingsfaciliteter for div. grupper, sammenslutninger og enkeltpersoner værende medlemmer af foreningen, i kommunalt eller regions regi.

Arrangering af sådanne aktiver ligger i regi af foreningens bestyrelse eller et udvalg nedsat af foreningen.

Der udbetales ikke honorarer for arbejde udført af medlemmerne til fælles bedste.

Der kan i det omfang det er indenfor lovens rammer tilkaldes faglig assistance til aflønning efter gældende regler.

Det er ikke hensigten  at udvikle en forening der er i konflikt med øvrige foreninger og aktører indenfor kunstområdet i kommunen.

Foreningen kan etablere samarbejde med de kommunale skoler og andre undervisningsinstitutioner som måtte ønske en formidling af kunst f.eks. i forbindelse med undervisning. Dette være sig enten gennem udstillingsarrangementer af elevarbejder, eller hjælpe med at skaffe kvalificerede forevisere.

Foreningen skal gennem sit daglige virke arbejde for den størst mulige samling af fælles interesser for kunsten i Kommunen.

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.