AFLYSNING AF PÅSKEUDSTILLINGEN 2020

Aflysningen sker som følge af corona situationen

Også Kunstiniativet for Sønderborg har aflyst de udstillinger der er opført i kataloget.

Udstillingen vil i stedet blive gennemført i 2021