KP ÅBEN 04. – 12 til    17. – 12. 2020.

Hvem kan deltage: Alle, man behøver ikke at være medlem af KunstPunkt

Antal deltagere: Max 20, heraf skal mindst 5 med værker til gulvopstilling

Tilmeldingen stoppes når ovennævnte er opnået.

Hver deltager kan får 4 - 5 værker med på udstillingen, alt afhængig af størrelsen.

Pris pr deltager kr.200- Der vil ikke forekomme yderligere betaling.

Tilmelding til Bente Rotzler på: rotzler@stofanet.dk Senest d. 26.10.20.

Vi bekendtgør på hjemmesiden hvis vi når det ønskede antal deltagere inden fristen er udløbet.

Vi skriver ud til deltagerne umiddelbart efter tilmeldingsfristen.

Som deltager skal man deles om at passe vagterne i udstillingsperioden.

 

Tovholdere for KunstPunkt er: Karen Anne Jørgensen, Bente Rotzler og Lisbeth Holm.

Kurator for udstillingen er Lars Tholander.

MAX ANTAL DELTAGERE: 15 TIL VÆG 5 TIL GULV

ANTAL TILMELDTE

 

Til væg

 

Til gulv

1

BESAT

1

BESAT

2

BESAT

2

BESAT

3

BESAT

3

reserveret 

4

BESAT

4

 

5

BESAT

5

 

6

BESAT

 

 

7

BESAT

 

 

8

BESAT

 

 

9

BESAT

 

 

10

BESAT

 

 

11

BESAT

 

 

12

BESAT

 

 

13

BESAT

 

 

14

BESAT

 

 

15

BESAT

 

 

       
  venteliste    
       
       


HVORFOR ÅBEN UDSTILLING I DECEMBER 2020

På grund af Corona-restriktioner, desværre set os nødsaget til at udsætte den censurerede udstilling til sommeren 2021. Sandsynligvis i juli måned. Men det hører I mere om, når tiden nærmer sig.

Det er i forbindelse med det forberedende arbejde forud for den censurerede udstilling, vi ikke kan overholde restriktionerne. Selve udstillingen kan godt afholdes uden at udsætte nogen for unødig risiko.