DA KREATIVITETEN GIK PÅ POSTHUSET

Lørdag  d. 11. Dec. 2010 lukkede KunstPunkt dørene op i det gamle Posthus i Augustenborg for sin første udstilling. 

Forud var gået 1,5 års planlægning og  lobby arbejde med Sønderborgs tidligere borgmester A. P. Hansen i spidsen. Ideen var at starte en kunstforening og kunstnersammenslutning, et tilholdssted omkring en gruppe såkaldte kunstneriske amatører og græsrødder. 

En stædig kerne af ildsjæle som Birthe Anna Tordrup, Anne Grethe Nielsen, Karin Baum, Erik Pedersen og Gurli Vad havde samlet en medlemsskare på omkring 30 personer i dec. 2010. 

Det var Sønderborg kommune der gav tilsagn om at benytte lokalerne til foreningens formål og aktiviteter, som også var at inddrage skolerne og børn.

Posthuset blev sat i stand af frivillig arbejdskraft af medlemmerne selv, det beviser kreativiteten bla. på et af toiletterne, hvor man føler sig dumpet ned på et koralrev med eksotiske fisk og havfruer.

 

I dag fremstår Kunstpunkt som en moderne kreativ forening med en medlemsskare på 200 udøvende kunstnere. Ikke bare ”glade amatører” og ”gale græsrødder”, men også  prof. kunstnere indgår i dag i miljøet og ville ikke undvære det. Det gør at huset summer af kreativitet og inspiration på alle niveauer. Grupper dannes og samler sig på kryds og tværs i og uden for foreningens lokaler.

Her trives det forstokkede ”kultur snobberier” ikke, vi gør som i Berlin, Miami og Melbourne, ”You name it”. Vi har det som fuglene, vi kender ikke til grænser, vi lukker op og søger vidderne og inspirationen.

 
 

 

Traditionerne begynder også at melde sig som tirsdags maling, hvor kunstnere mødes og maler sammen.

Fremover er der planer om Street Art,  Container Art og udveksling af lignende inden- og udenlandske sammenslutninger.

 

I 2012 fremlagde Lars Tholander ideen om at KunstPunkt skulle afholde en årlig censureret udstilling åben for alle, også for ikke medlemmer.

Dette blev dog nedstemt af flertallet i bestyrelsen de næse par år.

I 2015 blev ideen dog til virkelighed og den første censurerede udstilling blev afholdt. I dag afholdes KunstPunkts Åbne Censurerede Udstilling traditionen

tro med succes hvert år i december måned.

 

Kunstpunkt involverede sig i Kulturhovedstads projektet som et sandt eksempel på Countryside Metropolis. Ved et stort Kulturhovedstad 2017 møde på Alsion fik Kunstpunkts kunstnere aflivet de udskældte MIAU KØER og fik afsløret de nye MOIN KØER til stor applaus fra forsamlingen, pressen og borgerne. 

Moin Køerne har stået foran Alsion i flere år, de står nu foran "KunstVærket" i Augustenborg.

I 2014 blev KunstPunkt udnævnt til Årets forening i Sønderborg Kommune.

Ligeledes fik KunstPunkt forenings prisen af Sydbank.

Besøgstallet på Kunstpunktet ligger årligt på omkring 8.000.

 

Go´ fornøjelse til og med KunstPunkt.

 

 

Lars Tholander