Ă…ben udstilling kunstpunkt

 Dansk Informationer vedr. (Deutsche version finden nach die Dänische)

ÅBEN UDSTILLING på KunstPunkt

Vi prøver igen noget nyt. Vi vil gerne lave en ”ÅBEN UDSTILLING” i lighed med det der var på den nu desværre lukkede Banegård i Aabenraa.

 

 • Dato for udstillingen: 6.4 – 19.4.2018/ Ferniseringen er lørdag d. 7.4.18 kl. 14.00
 • Hvor: Kunstpunkt Storegade 14 Augustenborg
 • Hvem kan deltage: Alle kunstnere, man behøver ikke at være medlem af Kunstpunkt, så kender du nogen der kunne tænkte sig at udstille, så fortæl dem om udstillingen.
 • Hvad kan man udstille: Billedkunst, grafik, foto, skulptur, kunsthåndværk (se mere på hjemmesiden) værkerne må ikke have været udstillet på Kunstpunkt indenfor det sidste år)

Værkerne skal være ophængningsklar m. indvendige øskner

Billeder max str. 150 x 150?

For serier, a b c d, gælder hvert værk for et

Skulpturer skal være stabile og håndterbare. `

Alle værker skal være forsynet med:

navn

titel, mål

materiale, art

pris

 

 • Hvor meget: Alle kan aflevere max 4 værker
 • Hvad får man med? Man er sikret minimum 2 værker. Men KP forbeholder sig ret til at tage flere værker med, hvis pladsen tillader det.
 • Tilmelding: Til Hanne A. Jacobsen, mail: hpjac@post9.tele.dk.

Husk at oplyse om navn, e-mail, telefonnummer.

 • Pris/ betaling: 150.-Betaling kan foregå ved direkte til Hanne A. Jacobsen, via mobilepay 23323269 (skriv åben og dit navn tlf. nr. og mailadresse i kommentar feltet)

eller kontant ved aflevering af værker.

 • Tilmeldingsfrist: 15. marts 2018
 • Indlevering: Torsdag d. 5.4.18 kl. 18-19 på Kunstpunkt Storegade 14 Augustenborg
 • Vi modtager ikke postlevering til denne udstilling
 • De deltagende kunstnere skiftes til at passe udstillingen, og vagtplanen laves samtidig med aflevering af værker d. 5.4.18, så husk din kalender.
 • (Vi Har i begrænset omfang, mulighed for at tilbyde overnatningssted til dem der kommer langvejs fra)

Yderligere informationer kan fås på Kunstpunkts hjemmeside under Åben udstilling. www.kunstpunkt.dk

Eller spørgsmål til kunstpunktdk@gmail.com

Mvh

Kunstpunkt

Tovholdere

Hanne Jacobsen og Anne Grethe Nielsen

DEUSCHE VESION 

 

OFFENEN AUSSTELLUNG im KunstPunkt

Wir versuchen wieder etwas Neues. Wir wollen gerne eine „Offene Ausstellung“ machen ähnlich der im nun leider geschlossenen Bahnhof in Apenrade.

 

 • Datum der Ausstellung: 6.4. – 19.4.2018 / Vernissage am 7.4.2018 um 14.00 Uhr
 • Wo: KunstPunkt, Storegade 14, Augustenborg
 • Wer kann teilnehmen: Alle Künstler. Man braucht nicht Mitglied im Kunstpunkt zu sein. Kennst du also jemanden, der gerne im Kunstpunkt ausstellen würde, erzähle über diese Ausstellung.
 • Was kann man ausstellen: Malerei, Grafik, Foto, Skulptur, Kunsthandwerk (Siehe weiteres auf unserer Homepage). Die Werke dürfen innerhalb des letzten Jahres nicht  im KunstPunkt gezeigt worden sein.

Die Werke müssen zum Aufhängen mit inneren Ösen klar sein. Grösse der Bilder max. 150 cm *150 cm.

Für Serien a,b,c,d… gilt jedes Bild als ein Werk.

Skulpturen müssen stabil und hantierbar sein.

 • Alle Werke müssen versehen sein mit:

Name

Titel, Grössen

Material, Art

Preis

 • Anzahl: Jeder kann max. 4 Werke einschicken
 • Was kommt mit? Mindestens 2 Werke. Allerdings behält KunstPunkt sich das Recht vor, auch mehr Werke mitzunehmen, wenn der Platz es erlaubt.
 • Anmeldung: bei Hanne A. Jacobsen, mail: hpjac@post9.tele.dk
 • Denkt daran, Namen, e-mail und Telefonnummer anzugeben.
 • Preis/Bezahlung: 150.- Kr. Bezahlung entweder direkt an Hanne A. Jacobsen via mobilepay 23 32 32 69 (schreibe „offen“, deinen Namen, Telefonnummer und mail-adresse ins Kommentarfelt ) oder kontant bei Abgabe der Werke.
 • Anmeldefrist: 15. März 2018
 • Annahme: Donnerstag d. 5.4.2018, 18.oo-19.oo Uhr im KunstPunkt, Storegade 14, Augustenborg

Zu dieser Ausstellung nehmen wir keine Postlieferungen an.

Die teilnehmenden Künstler passen die Ausstellung abwechselnd. Der Plan dazu wir bei der Abgabe der Werke am 5.4.18 erstellt. Also denk an deinen Kalender!

Für die, die von weit her kommen,   können wir in begrenztem Umfang eine Übernachtungsmöglichkeit anbieten.

Weitere Informationen kann man auf der Homepage vom KunstPunkt unter „Åben udstilling“ erhalten. http://www.kunstpunkt.dk/ben-udstilling-kunstpunkt

 

Sonstige Fragen an kunstpunktdk@gmail.com

 

Mit freundl. Grüßen

KunstPunkt

Die Verantwortlichen 

Hanne Jacobsen und Anne Grethe Nielsen